Räknare ***************************************** ooo ooo ***************************************Räknare

Boken om uppbyggnaden av
Museet i Ljusfallshammar

  Sidan 38 tom sid 40

 

 

 

 

 

 

 Fortsätter på sid 41 med trivselkväll för dem som arbetat.

 Hoppa till sidan 41.

 Hoppa till utgångssidan för boken

Hoppa till www.solljuset.se