Räknare ***************************************** ooo ooo ***************************************Räknare

Boken om uppbyggnaden av
Museet i Ljusfallshammar

  Sid 30 tom sid 37


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 37 saknas tills vidare.

Fortsätter med bild 38 första spadtaget.

Hoppa till sidan 38

Hoppa till utgångssidan för boken

Hoppa till www.solljuset.se