Räknare ***************************************** ooo ooo ***************************************Räknare

Boken om uppbyggnaden av
Museet i Ljusfallshammar

 
Åter in i solljuset
 Till höger
Museet  i Ljusfallshammar
efter utbyggnaden påbörjad 2003

 

 För dem som inte har bredband.
Välj sida nedan.
För att komma till nästa sida
klicka på tillbaka på din webbläsare
och välj nästa önskad sida.

 

Presentation av Karl Hellmark och Museets tillkomst
Sid  4. Kort presentation gjord av Olle Slätter
Sid  5.  Karl Hellmark berättar
Sid  6.  Karl Hellmark berättar
Sid  7.  Karl Hellmark berättar
Sid  7.  Karl Hellmark berättar
Sid  8.  Karl Hellmark berättar
Sid  9.  Karl Hellmark berättar
Sid 10. Karl Hellmark berättar
Sid 11  Introduktion av bygget 1991 - 1993.

Bilder från bygget 1991 - 1993 och invigningen 1993.
Sid 12.  Bilder från bygget 1991 - 1993.
Sid 13.  Bilder från bygget 1991 - 1993.
Sid 14.  Bilder från bygget 1991 - 1993.
Sid 15.  Bilder från bygget 1991 - 1993.
Sid 16.  Bilder från bygget 1991 - 1993.
Sid 17.  Bilder från bygget 1991 - 1993.
Sid 18.  Bilder från bygget 1991 - 1993.
Sid 19.  Bilder från bygget 1991 - 1993.
Sid 20.  Bilder från invigningen 1993.

Museets Dag med veterandelsmarknad 1993 - 2002
Sid 24. Museets Dag med veterandelsmarknad
Sid 25. Museets Dag med veterandelsmarknad
Sid 26. Museets Dag med veterandelsmarknad
Sid 27. Museets Dag med veterandelsmarknad
Sid 28. Museets Dag med veterandelsmarknad
Sid 29. Museets Dag med veterandelsmarknad

Nybygget för Karl-Harrys samlingar påbörjat 2003
Sid 30. Försättsblad
Sid 31. Tidningsurklipp om utbyggnaden
Sid 32. Tidningsurklipp om utbyggnaden
Sid 33. 3,3 miljoner satsas NT 17 maj 2003
Sid 34. Presentation av Karl-Harry Nilsson Nykyrka, Motala
Sid 35. Karl-Harry berättar själv.
Sid 36. Bilder från Karl-Harrys yngre år
Sid 37. Bilder från Karl-Harrys yngre år (saknas tv)

Första spadtaget, 17 maj 2003
Sid 38. Första spadtaget togs av Björn o Mona
Sid 39. Landshövdingen m fl
Sid 40. Projektledaren presenterar projektet, Karl Hellmark
            Karl-Harry Nilsson och styrelsen.

Trivselkväll för de som arbetat.
Sid 41. Samvaro
Sid 42. Samvaro och korvätning

Grunden för bygget och arbete fram till att väggarna rests
Sid 43. Grävningen påbörjad
Sid 44. Arbetsmöte
Sid 45. Arbete och funderingar
Sid 46. Arbete och diskusion
Sid 47. Formning
Sid 48. Gjutningen påbörjad
Sid 49. Armeringsarbeten
Sid 50. Formning fortsätter
Sid 51. Gjutning
Sid 52. Gjutning
Sid 53. Lugnet har lagt sig.
            Nästa dag reses stommen
Sid 54. Karl-Harry och stommens reses
Sid 55. Infarten gjuten vid den väg man trodde var den rätta
Sid 56. Takläggning
Sid 57. Kaffepaus
Sid 58. Väggbygget påbörjat
Sid 59. Väggbygget fortsätter
Sid 60. Julmarknad, första aktivitetn i Nya Hallen
Sid 61. Bilder från Julmarknaden

Sid 62. Vi ser framåt