Räknare ***************************************** ooo ooo ***************************************Räknare

Boken om uppbyggnaden av
Museet i Ljusfallshammar
Boken framtagen av Olle Slätter för att hedra Karl Hellmark och Karl-Harry Nilsson för
deras fantastiska samlargärning. Sidan 12 - 15,  foto Karl Hellmark.
Sidan 16 - 20,  foto Gunnar Karlsson. Övriga foton huvudsakligen från Gunwor o Olle Slätter.
Enligt avtalat, alla rättigheterna till bilderna har Olle Slätter som kan lämna tillstånd för användning.
All annan användning av dessa bilder och bilder på hemsidan är förbjuden. 0122 401 36.
 

Har Du inte bredband då klickar Du här
och kan läsa en sida  i taget.

Annars klicka  i rutorna nedan då kommer flera sidor.Presentation av
Museets tillkomst.

Sidan 3 - 11
i boken
 

Bilder från
bygget

Sidan 12- 21
i boken

Databas över
föremålen
Sidan 22- 23
i boken
Ej visad här.

Museets dag
1993 - 2002.
Några bilder.
Sidan 24- 29
i boken


2003 påbörjades
utbyggnaden för
Karl-Harrys
samlingar.
Tidningsurklipp
och presentation.
Sidan 30 - 37.

 

Museets Dag
och första
spadtaget
17 maj 2003.
Sidan 38 - 40
i boken.

Trivselkväll
för medarbetare.
Sidan 41- 42
i boken.

Bilder från
bygget av
Nya Hallen.
Sidan 43- 59
i boken.

Åter in i solljuset

Detta är inte Museets sida och de ansvarar inte för den.Till höger Museet
i Ljusfallshammar
efter utbyggnaden på-
börjad år 2003.
Nybygget är huset längst bort.


Bild före
          utbyggnaden          


Planeringen av Museet påbörjades aktivt 1990.
Bygget startade 1991. Museet invigdes 1993.
Initiativtagare var Karl Hellmark.
 
 

Boken behandlar Museets utveckling
från 1990 t o m  utbyggmaden
årsskiftet 2003 - 2004.

En bok som behandlar tiden från
detta årsskifte och fram till
hösten 2007 är nu också färdig,
men läggs inte ut på nätet
förrän situationen stabiliserats.
Följ utvecklingen genom att
hjälpa till vid Museet med
färdigställandet.
 
Bok nummer tre blir
förhoppningsvis en bok som beskriver
ett levande Museum attraktivt för
besökare. Det finns krafter som vill
trycka upp en bok omfattande
tiden från planeringen 1990 till
en presentation av ett fungerande
Museum som det beskrivs i projekt-
beskrivningen år 2003 för "Nybygget".