Karl-Harrys kulturgärning beskrivs.

Kontakta Karl-Harry och uppmuntra honom! Du får säkert en trevlig pratstund!
Du kan beställa en bok. Vi trycker efter beställning utan vinstintresse.

Boken är i format A4 och innehåller 112 sidor
med foto och tidningsurklipp och något om flytten av föremålen.

 Åter till in i Solljuset